Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Stimate client,

 

MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. este o companie dinamica, aflata intr-un continuu proces de modernizare a serviciilor si produselor pe care le ofera clienților sai, dedicata in a-ti oferi siguranta la cele mai inalte standarde. Dorim sa te tinem la curent cu schimbarile tehnice pe care le intreprindem pentru a ne conforma cerintelor legislative cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Compania se conformeaza cerintelor GDPR prin pastrarea datelor actualizate, prin modalitatea securizata de stocare si distrugere a datelor, prin colectarea minimului de date cu caracter personal necesare scopurilor prelucrarilor si prin protectia datelor impotriva pierderii, utilizarii inadecvate, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Compania implementeaza masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.

Compania isi revizuieste si perfectioneaza in permanenta masurile tehnico-organizatorice pentru a asigura cel mai inalt standard in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. este inregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr.18565 si prelucreaza datele cu caracter personal furnizate in conformitate cu prevederile Regulamentul UE 679/2016 in scopul prestarii serviciilor de intermediere in asigurare (ofertare, administrare contract de asigurare, procesarea daunelor si a asistenta generala pe termen lung acordate clientului precum si in alte scopuri in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ) precum si in vederea indeplinirii unor obligatii legale si cerinte ASF sau ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 1. mandatului acordat MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;
 2. contractului de asigurare;
 3. in baza acordului dumneavoastra expres, pentru actiuni de marketing și publicitate;
 4. in baza cerintelor legale.

In functie de tipul de asigurare intermediat, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: societati de asigurare si reasigurare, autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii (furnizori de servicii de calculatie a primelor de asigurare, unitati reparatoare, clinici, consultant externi, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare) si alti destinatari imputerniciti expres de catre MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L., in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru ofertare, incheierea contractului de asigurare, pentru executarea acestuia, inclusiv pentru acordarea de despagubiri, vor fi retinute in baza de date MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L., pentru faza de ofertare, pe o perioada de maxim 45 de zile de la data expirarii valabilitatii ofertei pentru asigurari generale, respectiv pe o perioada de maxim 6 luni de la data semnarii ofertei de asigurare de viata, iar dupa incheierea contractului de asigurare, pe perioada in care dumneavoastra sunteti, Client, beneficiar al despagubirii (inclusiv tert de contract, in conditiile in care efectele contractului se produc fata de dumneavoasstra), la care se va adauga perioada de timp in care datele sunt necesare pentru exercitarea de catre MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. a drepturilor rezultand din contractul/contractele de asigurare si pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din reglementarile legale privitoare la arhivare.

Va rugam ca, in cazul in care, in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

In conformitate cu prevederile Regulamentul UE 679/2016, mentionam ca puteti beneficia de urmatoarele drepturi aferente prelucrarii datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, stergere);
 • dreptul de restrictionare a prelucrarii;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la portabilitate;
 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In cazul In care doriti sa va exercitati aceste drepturi, puteti inainta o cerere scrisa catre: sau transmiteti o cerere scrisa la adresa Str. Vulturilor Nr.98, Grawe Business Center, etaj 7, Unitate Est, sector 3, Bucuresti, Romania

Cu privire la dreptul de opozitie menționam ca acesta poate fi exercitat in orice moment, in cazul unor motive intemeiate si legitime legate de situatia ta particulara, exceptand cazul in care exista dispozitii legale care prevad contrariul.

Va mulțumim pentru increderea pe care ne-ti acordat-o și va asiguram ca va vom oferi in continuare servicii la standardele pe care vi le doriti,

 

Echipa MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.